0
مذاکره کننده حرفه ای
مذاکره کننده حرفه ای

24,000  21,600  تومان
وضعیت:موجود

مذاکره کننده حرفه ای

این کتاب به شما کمک می‌کند تا قدرت متقاعدکنندگی خود را افزایش دهید و سریع‌تر به خواسته‌هایتان برسید.

ناشر:

سایه سخن


نویسنده:دکتر محمدرضا انصاری
طراح جلد:محمد مهدی صنعتی
ويراستار:امیرحسین حیدری