0
از شادکامی تا بالندگی
از شادکامی تا بالندگی

90,000  81,000  تومان
وضعیت:موجود

از شادکامی تا بالندگی

هدف جدید و تکمیلی روان‌شناسی عبارت است از: بررسی و کشف عواملی که زندگی را ارزشمند می‌کند و ایجاد شرایطی در زندگی که ارزش زیستن دارد.

ناشر:

سایه سخن


نویسنده:دکتر مارتین سلیگمن
مترجم:دکتر ز