0
مرکز مشاوره خانم دکتر میترا مصلحی

مرکز مشاوره خانم دکتر میترا مصلحی

نام مدیر:

خانم دکتر میترا مصلحی


تلفن:

011-42220623


آدرس:

مازندران، قائمشهر، خ ساری، پاساژ هادی، طبقه دوم


شهر:

قائمشهر